Základné informácie nastavenia e-mailových klientov pre zákazníkov spoločnosti Antik computers & communications s.r.o.

POP3 server: pop3.antik.sk
SMTP server: smtp.antik.sk
Prihlasovacie meno: celá Vaša e-mailová adresa (napr. uzivatel@netkosice.sk)
Prihlasovacie heslo: Vaše tajné heslo
Poznámky: e-mailový server podporuje aj SSL zabezpečenie
- pre príjem pošty prostredníctvom SSL (port 995)
- pre odosielanie pošty prostredníctvom SSL (port 465)

Nastavenie emailového klienta Mozilla Thunderbird

V tejto časti podrobne popíšeme nastavenie e-mailového klienta Mozilla Thunderbird v slovenskej verzii, pre zákazníkov firmy Antik computers & communications s.r.o.. U iných jazykových mutácii je nutné si jednotlivé názvy vhodne preložiť.

1. aplikáciu Microsoft® Outlook Express spustíte jedným zo spôsobov:

kliknutím na ikonu v panely rýchleho spustenia vľavo dole pri ponuke ŠTART

vyhľadaním ikony v ponuke ŠTART > PROGRAMY > Mozilla Thunderbird >
dvojitým kliknutím ľavým tlačidlom myši na ikonu aplikácie, v prípade, že sa nachádza na pracovnej ploche


2. Po nainštalovaní alebo prvom spustení aplikácie Mozilla Thunderbird sa otvorí okno Sprievodca importom. Vyberte z ponuky Importovať nastavenia, nastavenia, účtov adresár a iné informácie z:možnosť Nič neimportovať a pokračujte tlačidlom Ďalej.
3. Otvorí sa okno Sprievodca vytvorením účtu. V nastavení nového účtu pre príjem e-mailových správ nechajte zaškrtnutú možnosť Poštový účet a pokračujte tlačidlom Ďalej.
4. V nastavení identity v položke Vaše meno: napíšte Skutočné meno alebo prezývku, ktorú budú vidieť adresáti. V položke E-mailová adresa: napíšte Vašu celú e-mailovú adresu a pokračujte tlačidlom Ďalej.
5. V informácii o serveri Zvoľte typ servera pre príjem pošty, nechajte zaškrtnutú možnosť POP. V položke Server pre príjem pošty: napíšte pop3.antik.sk. Zaškrtávacie políčko Použi globálne Doručenú poštu (uklada poštu v Lokálnych priečinkoch) nechajte zaškrtnuté. V položke Server pre odosielanie pošty: napíšte smtp.antik.sk a pokračujte tlačidlom Ďalej.
6. V používateľských menách v položke Používateľské meno pre príjem pošty: napíšte Vašu celú e-mailovú adresu. V položke Používateľské meno pre odosielanie pošty: napíšte Vašu celú e-mailovú adresu a pokračujte tlačidlom Ďalej.
7. V položke Názov účtu: napíšte Vašu celú e-mailovú adresu a pokračujte tlačidlom Ďalej.
8. V poslednom okne si skontrolujte správnosť zadaných údajov. V prípade chyby sa vráte v sprievodcovi vytvorením účtu tlačidlom Sp仝 a chybný údaj opravte. V prípade, ak chcete správy stiahnu hneď po dokončení sprievodcu vytvorením účtu nechajte políčko Stiahnuť správy teraz zaškrtnuté, v opačnom prípade zaškrtávacie políčko nechajte prázdne a pokračujte tlačidlom Ďalej.
9. Pre príjem pošty stlačte ikonu Prijať
10. Po zobrazení okna Zadajte svoje heslo v možnosti Zadajte heslo pre e-mailovú adresu na pop3.antik.sk: napíšte Vaše tajné heslo. V prípade, ak chcete aby si e-mailový klient Mozilla Thunderbird pamätal Vaše tajné heslo pre budúcnosť, zaškrtnite políčko Použi správcu hesiel na zapamätanie tohto hesla, v opačnom prípade zaškrtávacie políčko nechajte prázdne a pokračujte tlačidlom OK.
11. Po zobrazení okna Zadajte svoje heslo v možnosti Zadajte heslo pre e-mailovú adresu na smtp.antik.sk: napíšte Vaše tajné heslo. V prípade, ak chcete aby si e-mailový klient Mozilla Thunderbird pamätal Vaše tajné heslo pre budúcnos, zaškrtnite políčko Použi správcu hesiel na zapamätanie tohto hesla, v opačnom prípade zaškrtávacie políčko nechajte prázdne a pokračujte tlačidlom OK.
Postup písania novej emailovej správy a iné funkcie a nastavenia získate z nápovedy ku aplikácii Mozilla Thunderbird (položka Pomocník z menu hlavného okna).