Základné informácie nastavenia e-mailových klientov pre zákazníkov spoloènosti
Antik computers & communications, s.r.o.

POP3 server: pop3.antik.sk
IMAP server: imap.antik.sk
SMTP server: smtp.antik.sk
Prihlasovacie meno: celá vaša emailova adresa (napr. uzivatel@netkosice.sk)
Prihlasovacie heslo: vaše tajné heslo
Poznámky: emailový server už podporuje aj SSL zabezpečenie

Nastavenie emailového klienta Microsoft® Office Outlook®
pre zákazníkov firmy Antik computers & communications, s.r.o.

V tejto časti podrobne popíšeme nastavenie emailového Microsoft® Office Outlook® 2003 v českej verzii. U iných jazykových mutácii je nutné si jednotlivé názvy vhodne preloži.

1. aplikáciu Microsoft® Office Outlook® spustíte jedným zo spôsobov:

kliknutím na ikonu v panely rýchleho spustenia vľavo dole pri ponuke ŠTART
vyhľadaním ikony v ponuke ŠTART > PROGRAMY > Microsoft Office >
dvojitým kliknutím ľavým tlačidlom myši na ikonu aplikácie, ktorá sa nachádza na pracovnej ploche


2. Po prvom spustení aplikácie je potrebné nastavi emailový účet. Najprv si zvolíme z hlavného menu voľbu Nástroje.
3 . Potom z ponuky menu Nástroje vyberte položku E-mailové účty.
4 . Otvorí sa nové okno s titulkom E-mailové účty. Postavíte sa na riadok Prida nový e-mailový účet a ľavým tlačidlom myši od kliknete prepínacie tlačidlo (v krúžku zelená bodka). Tento krok potvrdíte stlačením ľavého tlačidla myši na tlačidlo ďalší >.
5 . Postavíte sa na riadok POP 3 - Pripojenie k e-mailovému serveru POP pre sahovanie e-mailov a ľavým tlačidlom myši od kliknete prepínacie tlačidlo (v krúžku zelená bodka). Tento krok potvrdíte stlačením ľavého tlačidla myši na tlačidlo ďalší >.
6. Do políčka Meno napíšete Vaše meno alebo nick, ktorý sa bude zobrazova adresátom v hlavičke e-mailovej pošty.
7 . Do políčka E-mailová adresa napíšete Vašu e-mailovú adresu.
8. V políčku Užívateľské meno musí by zapísaná celá e-mailová adresa.
9 . V políčku Heslo zadáte Vaše tajné heslo. Štandardne necháme políčko Zapamäta heslo zaškrtnuté
(v prípade potreby si heslo môžete zmeni na stránke https://mail.netkosice.sk/antik/heslo_mail.php )
10 . Na tomto mieste je nutné zada server pre prichádzajúcu poštu (POP3) a server pre odchádzajúcu poštu (SMTP).
Do políčka Server prichádzajúcej pošty (POP3) zadáte: pop3.antik.sk
Do políčka Server odchádzajúcej pošty (SMTP) zadáte: smtp.antik.sk
Po nastavení POP3 a SMTP servera potvrdíte stlačením ľavého tlačidla myši tlačidlo ďalší >.
11. V poslednom kroku wizardu (pomocníka) potvrdíme ľavým tlačidlom myši tlačidlo Dokonči.
12. V hlavnom okne aplikácie Microsoft® Office Outlook® myšou zvoľte priečinok Doručená pošta. Štandardne pri prvom použití aplikácie MS Outlook nájdete v doručenej pošte jeden e-mail.
13. Vašu ďalšiu poštu získate stlačením tlačidla Odosla a prija , ktoré sa nachádza na hornej lište ikon.
14. Počas prijímania a odosielania pošty uvidíte toto oknoTým je proces nastavenia emailového konta, prímanie a odosielanie pošty dokončené. Postup písania novej emailovej správy a iné funkcie a nastavenia získate z nápovedy ku aplikácii Microsoft® Office Outlook® (položka Nápoveda v menu hlavného okna).